venguvac

Navigation

Array

Startseite

Zaza News


  • Paytext İndonezya suka Jakarta'de Baraj riziya. Paytext İndonezya suka Jakartao'de eve/ebe rıjiyana Braj 50 keş merd u 400 Key/ey bın Awe'de mend. Nizdiye Cakartade nezdiye muhute "Tangerang" de saatune zaf/zof rewde honake İnsanu hewn'ra neuşrayi viye/biye u waxtde Baraj rıcıyo u semed/seba/qande zaf keş neşkiyo xo raxelesno u amo kişiyene(xenekiyayene). Hukumete İndonezya :"-Ma jedeyise morey meyitura terseme. Tersamcıke ke hona zaf kes merdo hama, Ma neşkiyayme i Meyutu pro vecime." Barajoke rıjiyo 10 metra Berz biyo/viyo.
  • Elaziz Alacakaya'de Ocaxa-maden rıcıya.Elazizde qeza Alacakaya'de mevkiye "Sori" de yo/ju Ocaxa Madena ye Ju Firma'de Rıji yenora meyda u nu Rıji'de 2 tene kes merde labele/hama neşkiye hona name ni keşi tesbıt bıkere.
  • Proteze Mezg Am Vıraşteniye. Tarıxe Insanude yew pelga neweye bi ra. Theodore Berger u Olwazune xo University of Southern California , Los Angeles de ju proteze mezg vıraşte. Nu proteze ju Cipso Elektronixo u sinyalune mezg şikino resneno Nyronune mezg.
  • Tık teyniya eve fikri @-mail rusnayene. Firma Cyberkinetics ju laceko 25 seruno, seqetre ju cips mezge cıre montaj kerd. Eve no cips Lacek şikiyo @-maile rusno qomptor."-Kare niyanen hona bul kerdenedero." vano vayire firma. Nu lacek şikino televizyon u proxramu cılera weino,u qomptorde biguriyo Meste xeyl iyede newey vırajine.Bile neşkime i iyu xeyel bile bıkerime.
  • Awe Raya Xo vurnena. Ju huşira plastik yaki gocika plastike kince xo serde biyare bere.Huşire(gocike) bene elektirigin,nika a huşire bıyare le heni u gıra gıra bikere nezdiye awe. Vineneke awe Ray'a xo vurnena.
  • [ Besucher-Statistiken *beta* ]